Oglas: Kupujem sajtove na engleskom jeziku

Eto ko što veli naslov kupujem sajtove na engleskom, sve tematike dolaze u obzir, sem igrica i wareza. Možete i ponuditi starije sajtove ili novije, sa ili bez zarade, šta gođ imate.

2 Likes

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.