Open cart dupli sadržaj?

Postavio sam na web OpenCart u /oc/ folder.
Postavljeni su friendly URL pod stavke.
Problem je što artikl sa urlom /oc/ nalazi se i na linku / , dakle na oba su linka isti rezultati.
Da li je problem to za google? Budući da je sve na istoj domeni, da li može biti problema sa duplim sadržajem=?