Php Array Foreach pomoć

muku mučim, trebam vrijednost foreach

ovako izgleda array

$cars = array ( array("name" => "Volvo", "color" = "red"); array("name" => "BMW", "color" = "black"); array("name" => "Saab", "color" = "white"); array("name" => "Land Rover", "color" = "blue"); );

meni treba Foreach da mi izbaci vrijednost recimo name za sve koje imam:
Volvo
BMW
Saab
Land Rover

nikao ne znam kada je array unutar arraya i ima key i value vrijednosti… ima netko voljan pomoći?

foreach($cars as $val) echo $val[‘name’] ;

1 Like

Evo pogledaj :smiley:

1 Like

tako jednostavno ustvari kad znaš – hvala!! :smiley:

repl.it iz neznanog razloga ne prihvata funkciju.
Uglavnom, ako treba da se sortira novi niz od odredjenih elemenata unutrasnjih nizova,
treba koristiti in-built funkciju array_column():

$cars = array
(
    array("name" => "Volvo", "color" => "red"),
    array("name" => "BMW", "color" => "black"),
    array("name" => "Saab", "color" => "white"),
    array("name" => "Land Rover", "color" => "blue")
);

$names = array_column($cars, 'name');

//var_dump($names);