PHP CSV grupiranje

Imam CSV fajl koji izgleda ovako

2020-12-31;vijesti 1
2020-12-31;vijest 2
2020-12-30;vijesti 1
2020-12-29;vijest 1
2020-12-29;vijesti 2
2020-12-29;vijest 3

I sada bi htio sa dropdown menije htio samo filtrirati datume ali da mi se ne ponavljaju te kada kliknem da se prikažu vijesti od tog datuma. Ustvari taj dio imam već izveden ali me zanima kako napraviti da mi izvuče datume da u dropdown meniju to bude ovako

2020-12-31
2020-12-30
2020-12-29

Mi nemamo. Daj taj dio da se vidi šta dalje.

E jbg sad… Kako pustiti formatirani tekst na forum…

csv fajl izgleda ovako

Ovako.

Stavi uslov u donji dio koda (mada bi bilo sigurnije da radiš post action).

if (isset($_GET['datum_select'])) {
    // 
}

Je li uključen prevent default behavior u JS-u?

Hvala, probam kasnije.

Trenutno vrtim lokalno tako da je zato GET da vidim što vrti a ako bude išlo na web ide sa POST.

Suštinski je isto nego onemogućavaš da se neko igra sa URL-om.
Bez obzira da l’ je GET il’ POST, moraš uvesti više validacije: nije dovoljno samo $datum = $_GET['datum_select'] gdje nema validacije uopšte. Moraš da zadaš kriterijum kako $datum mora da izgleda i samo u tom slučaju da vrtiš csv fajl.

if (!isset($_GET['datum_select'])) {
   // stop here and output error/default message
}

$datum = $_GET['datum_select'];

$datumFormat = false;
// make validation for acceptable format
// compare if $datum is valid format and set $datumFormat to true

if (false === $datumFormat) {
    // stop here and output error message
}

// read csv file

Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Profit Monkey