PHP forma problem

Pozdrav, imam problem sa PHP formom koju radim. Imam sljedeći padajući izbornik:

'; <?php foreach ($result as $r) { echo '' . $r['IME_ZAP'] . ' '. $r['PREZIME_ZAP'] . ''; } ?>

On normalno radi kad odabirem iz njega “zaposlenike” koji su spremljeni u bazu, ali nakon uspješnog slanja maila nastaju problemi. Nakon što uspješno pošaljem mail stvori se sljedeći padajući izbornik:

'; 1 11 1N NN NM MM M9 99 9n nn nZ ZZ Z1 11 11 1n nn nk kk k1 11 1

Dal netko zna što to točno uzrokuje i kako riješiti?

Postavi dio koda koji je zasluzan za slanje maila, odnosno bilo bi dobro da postavis komplet kod.

Provjeri sta se dodjeljuje varijabli $r nakon slanja maila.

Ovo je php kod koji se nalazi prije same forme:

<?php require_once("klase.php"); try { // Svi zaposlenici $db = DB::getInstance(); $sql = "SELECT * FROM `zaposlenik` z LEFT JOIN odjel AS o ON z.ID_ODJ = o.ID_ODJ"; $sth = $db->prepare($sql); $sth->execute(); $result = $sth->fetchAll(); } catch (Exception $e) { echo 'Nemoguće dobiti popis zaposlenika:' . $e->getMessage(); } //Ako je forma potvrđena(submit) if(isset($_POST['submit'])) { //Provjera da polje nije prazno if(trim($_POST['contactname']) == '') { $hasError = true; } else { $name = trim($_POST['contactname']); } //Provjera da polje nije prazno if(trim($_POST['odjel']) == '') { $hasError = true; } else { $zaposlenik = trim($_POST['odjel']); } //Provjera da polje nije prazno i stvori listu svrha upita if(trim($_POST['svrha']) == '') { $hasError = true; } else { foreach($_POST['svrha'] as $value) { $subject .= "\n - $value"; } } //Provjera da polje nije prazno i da je unjet validni email if(trim($_POST['email']) == '') { $hasError = true; } else if (!eregi("^[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9._%-]+\.[A-Z]{2,4}$", trim($_POST['email']))) { $hasError = true; } else { $email = trim($_POST['email']); } //Provjera da polje nije prazno if(trim($_POST['message']) == '') { $hasError = true; } else { if(function_exists('stripslashes')) { $comments = stripslashes(trim($_POST['message'])); } else { $comments = trim($_POST['message']); } } //Ako nema grešaka slanje emaila if(!isset($hasError)) { $sql = "SELECT * FROM `zaposlenik` z LEFT JOIN odjel AS o ON z.ID_ODJ = o.ID_ODJ WHERE o.ID_ODJ = ?"; $sth = $db->prepare( $sql ); $sth->execute(array($_POST['odjel'])); $result = $sth->fetch(); $mail = new Mail(); $mail->setSender($_POST['email']); $mail->setReceiver($result['MAIL_ODJ']); $mail->setSubject($result['IME_ZAP'] . ' ' . $result['PREZIME_ZAP']); $employee=$result['IME_ZAP'] . ' ' . $result['PREZIME_ZAP']; $body ="Primatelj poruke: $employee \n\nPošiljatelj poruke: $name \n\nSvrha slanja: $subject \n\nPoruka: $comments \n\nEmail pošiljatelja: $email"; $mail->setBody($body); $emailSent = $mail->sendMail(); } } ?>

Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja