PHP kako sa preg_replace omogučiti ščćžđ?

Pozdrav, može li mala pomoć oko php-a?

nisam siguran kako vi omogućio još hrvatske znakove ŠšČčĆ掞Đđ možda neki znalac dobre volje za pomoci sa ovime, bio bi zahvalan.

preg_replace("/[^A-Za-z0-9]/", " ", $_POST[‘query’]);

Evo probaj ovako

$slova = 'clownčČćĆžŽšŠđĐ';
$test = preg_replace('/[^\p{Latin}]+/u', '', $slova);
echo $test;
1 Like

Nisam siguran koliko sljedeće obuhvaća možda prevelik skup, ali u suštini radi:

preg_replace("/[^A-Ža-ž0-9]/", '', $string);

1 Like

oba rade hvala, ali imam i dalje problem međutim taj dio koristim za tražilicu koja treba u tablici pronaći unose koji sadrže i znakove sa kvačicama, riječi bez kvačica sve rade dobro.

U bazi je upisano ovako: recimo slovo š je &scaron

Predpostavljam da bih vjerojatno trebao nekako prebaciti naše znakove u simbole prije upita po bazi…ako sam dobro shvatio?

Da pogodim, š je &scaron, a neka ostala kvačasta slova nisu kodirana. …a onaj tko je generirao inpute za bazu je tinyMCE editor :slight_smile:

Prije sam se sreo s time da mi je tinyMCE samo slovo š parsirao u &scaron, ostala kvačasta slova nije dirao…

Ja bi se na tvom mjestu pobrinuo o uljezu koji ti parsira kvačasta slova, te bi za budućnost osigurao da slova ulaze kakva trebaju biti u utf8.
Nakon toga bi cijelu bazu popravio, na način da bi prošao kroz sva polja koja su “inficirana” tim upitima…i sve parsirao natrag u kvačasta slova. (Programski naravno)

Nakon toga bi preg_replace trebao raditi kako treba. Ovako se uvijek zaebavaš ako imaš takve upise u bazi.

Za slučaj da nebuš popravljao bazu, moraš regularni izraz prilagođavati onome što imaš u bazi…

1 Like

a tako, … evo skužio sam gdje je bila greška kod unosa u bazu, postavio sam utf8 i radi dobro.

hvala na pomoći :smiley:


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact