Php kao web server(System_Daemon)

Nedavno sam otkrio System_Daemon u PEAR , zatim sam našao da i Zend framework ima proposal za nešto slično.

Dali sam ja to dobro shvatio. Ovo teoretski omogučuje izradu različitih web servera u PHP. Recimo chat, streaming ili slično.

Koliko sam vidio takvih servera ima pregršt u Javi te dali će ovo omogučiti izradu takvih servera u PHP.

Definitivno zanimljiva stvarčica. Ali ne znam koliko će to biti “u funkciji”. Apache je već deamon koji sluša neki port i po potrebi HTTP request obrađuje sa PHP-om (ako je tako iskonfigurirano). Druga mogućnost je napisati neki deamon u Javi ili nekom drugom jeziku koji će slušati neki port. Ili, npr, može se postaviti neki cron job koji će stalno pokretati neku PHP skriptu. Primjer:

E sad, ako bi postojala mogućnost da se unutar PHP skripte pokrene neki novi thread, to će biti super (ako znaš kako raditi s threadovima). A s druge strane, ako već dođeš do potrebe da moraš pokretati threadove, onda ćeš vjerojatno imati još dosta drugih stvari koji će se bazirati na tcp protokolu. A tu onda dolazimo do onoga - zašto ne koristiti Javu gdje su takve stvari već riješene?

Mislim da PHP ima opciju za korištenje thredova u slučajevima kad se ne radi o web aplikaciji.

Stvar je u tome da će se postojeći projekti u php moći prebacivati u to okruženje i PHP bi kao jezik mogao dobiti tu jednu dimenziju koja mu fali, barem po meni:)