PHP mail scripta

Situacija je slijedeća…
Koristim jquery ajax contact formu…sve radi odlično
No imam problem sa ć,č,š,đ,ž…
Mail se šalje putem PHP skripte, no u samom mailu umjesto naših dijakritičkih znakova dobijem raznorazne znakove.

Evo dio PHP koda koji to odrađuje

<?php $header = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $header .= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n"; $language=$_POST['language']; $data_glue = '___'; $recipient = "moja_mail_adresa@yahoo.com"; $sender_name = $_POST["name"]; $sender_email = $_POST["email"]; $subject = "Poruka sa web stranice"; $header = "From: ". $_POST['IME']. " <" . $_POST['EMAIL'] .">\n"; $mail_body = 'Poruka poslana putem web aplikacije: '. "\n"; foreach($_POST as $key => $value) {$mail_body .= $key.':'.$value."\n";} $send = mail($recipient, $subject, $mail_body, $header); ..... Da li mi netko može pomoći, tolikosam vreman već potrošio da sam lude, HVALA

da olaksam


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja