PHP SMTP mailer nece slat

napravio sam forgot pasword skriptu lijepo ako netko zaboravi sifru da moze novu sifru imati, i sve radi dobro al ne mogu primiti email nikako, dobijem ovakav error
Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "smtp.gmail.com" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in C:\wamp\www\ja\forgotpassword.php on line 86

ubacio sam i php mailer kod i folder i sve napravio kako treba:

ovo dole je example.php a ne znam dal vam treba forgotpassword.php kod

<?php
require ‘phpmailer/PHPMailerAutoload.php’;

$mail = new PHPMailer;

//$mail->SMTPDebug = 3; // Enable verbose debug output

$mail->isSMTP(); // Set mailer to use SMTP
$mail->Host = ‘smtp.gmail.com’; // Specify main and backup SMTP servers
$mail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP authentication
$mail->Username = ‘[email protected]’; // SMTP username
$mail->Password = ‘madanebi’; // SMTP password
$mail->SMTPSecure = ‘ssl’; // Enable TLS encryption, ssl also accepted
$mail->Port = 465; // TCP port to connect to

$mail->setFrom(‘[email protected]’, ‘Mailer’);
$mail->addAddress(‘[email protected]’, ‘Joe User’); // Add a recipient
$mail->addAddress(‘[email protected]’); // Name is optional
$mail->addReplyTo(‘[email protected]’, ‘Information’);
$mail->addCC(‘[email protected]’);
$mail->addBCC(‘[email protected]’);

$mail->addAttachment(’/var/tmp/file.tar.gz’); // Add attachments
$mail->addAttachment(’/tmp/image.jpg’, ‘new.jpg’); // Optional name
$mail->isHTML(true); // Set email format to HTML

$mail->Subject = ‘Here is the subject’;
$mail->Body = ‘This is the HTML message body in bold!’;
$mail->AltBody = ‘This is the body in plain text for non-HTML mail clients’;

if(!$mail->send()) {
echo ‘Message could not be sent.’;
echo 'Mailer Error: ’ . $mail->ErrorInfo;
} else {
echo ‘Message has been sent’;
}

?>

Provjeri da li hosting provajder dozvoljava uopšte postavljanje kontakt forme. Ja sam imao sličan problem sa jednim serverom. Probaj postaviti kod na drugi server i vidi da li radi.

Koliko vidim on ovo testira u wampu :smile:

Trebao si postaviti i kod forgotpassword.php u liniji 86 ti izbacuje gresku.
Probaj da promenis u php.in port iz 25 u 587:
Primer:

SMTP=smtp.gmail.com
smtp_port=587
sendmail_from = [email protected]

mail($to,$subject,$body); ovo je kod u 86, ako treba cijeli kod budem stavio.

probao sam port stavit u 587 i 465 ali i dalje nece

Gmailov smtp ne podrzava 587 (starttls) samo ssl (465) tako da je to ok. Ocito ti skripta ne radi jer se spajas na port 25 sto ti pise u erroru. Usporedi sa primjerima http://www.web-development-blog.com/archives/send-e-mail-messages-via-smtp-with-phpmailer-and-gmail/

aha, pogledo sam malo taj link, al ne shvacam jbg

Probaj ovako.

hvala , napravio sam to , nema errora, samo nema poruke na emailu

Ima jos jedna stvar. Izgleda da Google ne dozvoljava autentikaciju (povezivanje sa nalogom koriscenjem user-a i sifre) bez verifikacije putem Gmail API-ja postavljenog u konzoli.

tnx, al et bas sam krenuo sa yahoo i radi :slight_smile: