Phpbb3 - u koji dio foruma moram ubaciti skriptu

evo ovako, ovde se radi o phpbb3 forumu , tema PS3 , želim ubaciti ovu skriptu, kad otvorim novu temu da mi se u dnu pojavi ovaj “botun” kao na slici
http://img802.imageshack.us/img802/4351/screenshot08y.png
na koji kad kliknem otvori mi se novi prozor koji vodi na dr. link , e sad u koji dio foruma moram ubaciti skriptu

:hmmmmmm:

Trebalo bi da je forma za novu temu u styles/nazivteme/template/posting_layout.html

ovo je posting_layout.html, e sad Gdje da je ubacim?

<span class="syntaxhtml"><span class="syntaxdefault"></span><span class="syntaxkeyword"><!--&nbsp;INCLUDE&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">overall_header</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">html&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><br /><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">TOPIC_TITLE&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">h2</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">a&nbsp;href</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"{U_VIEW_TOPIC}"</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">TOPIC_TITLE</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">a</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">h2</span><span class="syntaxkeyword">><br /><!--&nbsp;ELSE&nbsp;--><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">h2</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">a&nbsp;href</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"{U_VIEW_FORUM}"</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">FORUM_NAME</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">a</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">h2</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;<!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">S_FORUM_RULES&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">div&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"rules"</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">div&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"inner"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"corners-top"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">U_FORUM_RULES&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">a&nbsp;href</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"{U_FORUM_RULES}"</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">L_FORUM_RULES</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">a</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--&nbsp;ELSE&nbsp;--><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">strong</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">L_FORUM_RULES</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">strong</span><span class="syntaxkeyword">><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{</span><span class="syntaxdefault">FORUM_RULES</span><span class="syntaxkeyword">}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">span&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"corners-bottom"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">div</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</</span><span class="syntaxdefault">div</span><span class="syntaxkeyword">><br /><!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /><</span><span class="syntaxdefault">form&nbsp;id</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"postform"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">method</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"post"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">action</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"{S_POST_ACTION}"</span><span class="syntaxkeyword">{</span><span class="syntaxdefault">S_FORM_ENCTYPE</span><span class="syntaxkeyword">}><br /><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">S_DRAFT_LOADED&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">div&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"panel"</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">div&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"inner"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"corners-top"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">h3</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">L_INFORMATION</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">h3</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">p</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">L_DRAFT_LOADED</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">p</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">span&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"corners-bottom"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">div</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</</span><span class="syntaxdefault">div</span><span class="syntaxkeyword">><br /><!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">S_SHOW_DRAFTS&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;INCLUDE&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">drafts</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">html&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">S_POST_REVIEW&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;INCLUDE&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">posting_review</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">html&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">S_UNGLOBALISE&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">div&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"panel&nbsp;bg3"</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">div&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"inner"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"corners-top"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">fieldset&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"fields1"</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">h2</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">L_SELECT_DESTINATION_FORUM</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">h2</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">p</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">L_UNGLOBALISE_EXPLAIN</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">p</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">dl</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">dt</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">label&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">for=</span><span class="syntaxstring">"to_forum_id"</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">L_MOVE</span><span class="syntaxkeyword">}:</</span><span class="syntaxdefault">label</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">dt</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">dd</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">select&nbsp;id</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"to_forum_id"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">name</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"to_forum_id"</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">S_FORUM_SELECT</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">select</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">dd</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</</span><span class="syntaxdefault">dl</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">dl</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">dt</span><span class="syntaxkeyword">>&</span><span class="syntaxdefault">nbsp</span><span class="syntaxkeyword">;</</span><span class="syntaxdefault">dt</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">dd</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">input&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"button1"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">type</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"submit"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">name</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"post"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">value</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"{L_CONFIRM}"&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">/>&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">input&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"button2"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">type</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"submit"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">name</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"cancel_unglobalise"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">value</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"{L_CANCEL}"&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">/></</span><span class="syntaxdefault">dd</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</</span><span class="syntaxdefault">dl</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</</span><span class="syntaxdefault">fieldset</span><span class="syntaxkeyword">><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">span&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"corners-bottom"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">div</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</</span><span class="syntaxdefault">div</span><span class="syntaxkeyword">><br /><!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">S_DISPLAY_PREVIEW&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;INCLUDE&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">posting_preview</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">html&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /><</span><span class="syntaxdefault">div&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"panel"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">id</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"postingbox"</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">div&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"inner"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"corners-top"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">h3</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">L_POST_A</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">h3</span><span class="syntaxkeyword">><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">DEFINE&nbsp;$EXTRA_POSTING_OPTIONS&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">=&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">1&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--&nbsp;INCLUDE&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">posting_editor</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">html&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{</span><span class="syntaxdefault">S_FORM_TOKEN</span><span class="syntaxkeyword">}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<</span><span class="syntaxdefault">span&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">class=</span><span class="syntaxstring">"corners-bottom"</span><span class="syntaxkeyword">><</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">></</span><span class="syntaxdefault">div</span><span class="syntaxkeyword">><br /></</span><span class="syntaxdefault">div</span><span class="syntaxkeyword">><br /><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">S_SHOW_ATTACH_BOX&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;INCLUDE&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">posting_attach_body</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">html&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">S_SHOW_POLL_BOX&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">or&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">S_POLL_DELETE&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;INCLUDE&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">posting_poll_body</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">html&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">S_DISPLAY_REVIEW&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;INCLUDE&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">posting_topic_review</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">html&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /></</span><span class="syntaxdefault">form</span><span class="syntaxkeyword">><br /><!--&nbsp;IF&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">not&nbsp;S_PRIVMSGS&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">--><br /><</span><span class="syntaxdefault">script&nbsp;type</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"text/javascript"</span><span class="syntaxkeyword">><br /></span><span class="syntaxcomment">//&nbsp;<![CDATA[<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">subPanels</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">show_panel</span><span class="syntaxkeyword">);<br /></span><span class="syntaxcomment">//&nbsp;]]><br /></span><span class="syntaxdefault"></script><br /></span><!--&nbsp;ENDIF&nbsp;--><br /><br /><!--&nbsp;INCLUDE&nbsp;overall_footer.html&nbsp;--></span>

Hvala na pomoci , evo uspija sam ga postaviti :slight_smile:

Još jedno pitanje , kako cu povecati ovaj botun na slici, da bude duplo veci ,skupa sa slovima, šta moram nadodati u skripti

http://img839.imageshack.us/img839/1479/screenshot09g.png

Mislim da bi prvo trebao poraditi na učenju html-a i css-a sto je najelementarnije za to u šta se upuštaš a sve možeš naučiti jednostavno kucanjem dvije riječi u google “html/css tutorial”.

nebitno…

[HTML]

[/HTML]

To zamijeni i bice ti veci gumb…

Hvala puno :bljesak: