Pisanje tekstova na engleskom jeziku

Nudim pisanje članaka na engleskom jeziku različitih tematika za vaše blogove, portale i stručne web stranice.

Dosadašnje iskustvo se baziralo na lifestyle tematici, psihologiji, zdravlju, nutricionizmu, digitalnom marketingu, putovanjima i temama za žene (ljepota, njega…).

Zainteresirana sam za kratkoročne i dugoročne suradnje.

Stojim na raspolaganju za sva dodatna pitanja i informacije. Slobodno se javite u DM.

Hvala na čitanju :slight_smile:

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.