Plutajuči tekst u Dreamvieweru?

Kako da izvedem to da kad dođem mišem poviše slike ili texta da se pojavi plutajuči okvir sa nekim tekstom (tzv. ballon tips) kojega sam ja napisao

iznad slike- alt text

Ovo?
http://htmldrive.net/items/demo/650/jQuery-Custom-PopUp-Window

nije alt nego je title tag, alt se prikazuje ukoliko nema slike. Inače WYSIWYG editori i web stranice su ti ko krava i balet, teoretski krava može plesat balet, ali koliko si ih vidio da ga plešu i koliko bi to bilo kvalitetno?