Pokretanje firme kao it1.hr

Zanima me kako ja mogu davati drugima 060 ili druge sms brojeve u zakup.
Hvala

Morao bi otvoriti poduzeće ili obrt registriran za obavljanje odgovarajuće djelatnosti.

Dobar početak je da na
http://sudreg.pravosudje.hr
pogledaš za što je registrirana ova firma koju navodiš.

Nakon toga slijedi pručavanje odgovarajućih zakona, pravilnika i sl. koje moraju poštivati telekom operateri. Pretpostavljam da su stranice HAKOM-a dobar početak kao i svaki drugi.