Potreban developer-programer za izgradnju oglašivačke platforme

Potreban mi je developer-programer, sa potrebnim iskustvom za izdradnju oglašivačke platforme za nativne reklame. Može da napravi svoju ličnu platformu i da je osposobi za rad, ili da preporuči kupovinu već gotove skripte za tu namenu i da je takođe osposobi za rat, naravno prva opcija će biti daleko više plaćena.

Ako je u pitanju izgradnja vaše platforme potrebno je da se dogovorimo oko toga kakva će platforma da bude i šta će sve od funkcija da ima i naravno oko cene. Ako je već gotova skripta onda je potrebno da mi prestavite skriptu i njene mogućnosti, kao i cenu koju tražite da skriptu pokrenete i osposobite za rad.

Ako ima zainteresovanih poruke mi šaljite u PVT.

još jedan u nizu… :thinking: :face_with_head_bandage:

za rad , to je greška :grinning:

Admin moze da zatvori temu nasao sam ono sto sam trazio, hvala svima.