Problem sa navigacijom

U kategoriji se nalazi 9 stranica (zapisa u bazi), od ukupno 11 zapisa u bazi jer dvije stranice spadaju u
drugu kategoriju. To napominjem zato jer ID_stranice nije isti kao i redni broj stranice unutar određene grupe.
Kategorija se dijeli u grupe. U svakoj grupi se nalaze 4 stranice.

---------------------------K A T E G O R I J A--------------------------------------
grupa 1 pn=1 [ stranica-1 id=1, stranica-2 id=2, stranica-3 id=5, stranica-4 id=6 ]
grupa 2 pn=2 [ stranica-5 id=7, stranica-6 id=8, stranica-7 id=9, stranica-8 id=10 ]
grupa 3 pn=3 [ stranica-9 id=11 ]

grupa = pn // Dakle imamo taj podatak za PHP ( $id_pn može biti 1, 2 ili 3 zavisi koliko grupa ima)
Sa novim unosom podataka u bazu povećava se broj stranica a samim time i broj grupa, po automatizmu
nastaju nove grupe nakon svake nove četvrte stranice, trenutno manje važno.
Svaka stranica na koju se dolazi iz jedne od grupa ima mogućnost navigacije predhodna stranica, slijedeća stranica i nazad u grupu.

Problem je slijedeći:
Kada se sa npr. [stranice 4] prelazi na [stranicu 5] link “NAZAD U GRUPU” na [stranici 5] ne vodi u [grupu 2]
kojoj [stranica 5] pripada već u [grupu 1] isto link za “SLIJEDEĆA STRANICA” za [stranicu 6] ne vodi u [grupu 2].
Dakle trebalo bi napraviti da linkovi na stranicama npr. 1, 2, 3 vode u [grupu 1] linkovi na [stranici 4]
vode ako se poziva [stranica 3] ili poziva nazad u matičnu grupu vode u [grupu 1] a linkovi za [stranicu 5] u [grupu 2]

pravilno:

http://www.domena.com/kategorija.php?kategorija=1&pn=2
// stranica-5 link za NAZAD U GRUPU

http://www.domena.com/stranica.php?kategorija=1&stranica=7&pn=2
// stranica-5 link za SLIJEDEĆU STRANICU [stranica-6]

nepravilno:

http://www.domena.com/kategorija.php?kategorija=1&pn=1
// stranica-5 link za NAZAD U GRUPU

http://www.domena.com/stranica.php?kategorija=1&stranica=7&pn=1
// stranica-5 link za SLIJEDEĆU STRANICU [stranica-6]

Kod stranice


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja