Prodaja internet servisa, neki od klijenta chipoteka.hr i vacom.hr

Info na sljedećem linku.
https://drive.google.com/file/d/1Xqsb99P0qSFpBX_uAiR8HaJ2dCp3UNWJ/view?usp=sharing

Za ostalo može na PM.

Hvala

1 Like