Regex / Regexp Problem?

Pozdrav,

radim nešto u javascript kodu i trebam koristiti regex. Evo u čemu je stvar:

Imam text sljedeći teks.

grad, država poštanski kod

Npr:

Los Angeles, California 92057

Želim ubaciti zarez između države i poštanskog koga koristeći regex. Ideja je sljedeća:

Pošto obrađujem tekst sa razmim državam svijeta onda mi treba regex kod koji će izvući poštanki broj. On u sebi sadrži :

  1. samo brojeve
  2. brojeve i slova (mala velika)

Dakle treba mi neki regex pristup koji bi izdvojio dio stringa koji sadrži samo slova (država) i umetnuo zarez između dijela koji sadrži gore pomenuto pod brojem 2.

Riješeno bez regexa:
[html]

[/html]

Tnx, no ja sam našao efektivnije rješenje sa regex.

Problem kod ovog je što radi samo za USA a meni treba word wide. :slight_smile:


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact