Slika koja govori SVE!

Put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju - spor i nikakav! :joy: :joy: :joy:

Nemoj mi na Mostar :stuck_out_tongue:
Asfaltira se na sve strane a izbori tek za 3mj., ima da i linije povuku…

1 Like