Statistika dolaznog prometa

Postoji li hr-web gdje se može vidjeti statistika dolaznih prometa s obzirom na tip browsera.

Radi se o tome da imam jednu mini stranicu namjenjenu handy uređajima i testiranjem sam skužio da na Operi-mini ne radi “javascript onkeyup”.

Doista mi je tlaka sad ponovno mijenjati fizionomiju te skripte pa ako je taj browser u debeloj manjini da se ne patim previše.

Hvala

Vidi StatCounter Global Stats - Browser, OS, Search Engine including Mobile Market Share
Opera Mini i Opera Mobile zajedno, u Hrvatskoj su pali na 8,32%.
Opera Mini se koristi više nego Opera Mobile, znači možeš računati na nekih 5-6%.

tnx…


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact