Što su to AdSense active views?

Je li netko voljan pobliže mi definirati sljedeće AdSense pojmove:

  • active views
  • active views viewable