Testiranje stranice bez izmjene dns-a

Pozdrav,

Kako mogu da testiram stranicu na drugom hostingu, bez da izmjenim dns na domeni?

Preko IP-ja i usernamea koji si dobio od novog hostinga.
Daj malo više detalja pa ću ti točno i napisati.

Konfiguriraš domenu na novom hostingu i onda na svom računalu asociraš tu domenu i IP adresu kroz LMHOSTS datoteku. Umjesto da pita DNS-server, web-preglednik će IP adresu saznati lokalno iz LMHOST datoteke i onda prema toj IP adresi upititi HTTP GET zahtjev koji će u “Host” zaglavlju nositi naziv domene koji si izvorno unio u adresno polje preglednika. Preko tog zaglavlja web-poslužitelj sa shareanim hostingom određuje na koju od više domena s te IP adrese se zahtjev odnosi. Samo web-poslužitelj mora biti iskonfiguriran, što tipično jest u trenutku kada si u Control Panelu kreiraš novi web-prostor za domenu (ili ti to napravi hoster).

http://ipadresa/~cpanelusername/

:slight_smile:

u čemu je razlika između lmhost i hosts?

Da još opišem svoj problem.

  • Kada dodam na “hosts” i “LMHOSTS” u windowsu ip i domenu, prikazuje mi kao da stranica nema sadržaja

  • Ako koristim ip/~cpanelusername, onda mi javi error:
    Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request…

U oba slučaja znači ne dobijem ono što sam tražio, jer već znam kako bi trebala stranica izgledati ili koji bi error trebala javljati.