Tražim kvalitetne backlinkove (USA, Kanada, UK)

Tražim kvalitetne backlinkove:

Uvjeti:

  • Moram imat dokaz u vlasništvu (dodate me u GSC ili bilo što drugo što će dokazati vlasništvo)
  • Site mora biti za USA, Kanada ili UK tržište
  • Mora imati više od 2k posjeta mjesečno
  • Mora imati DA i PA viši od 10
  • Mora biti straiji od godinu dana
  • Sve niche dolaze u obzir.

Javite mi se na PM, imam na raspolaganju vrlo dobar budžet za vrlo dobre linkove :slight_smile:

1 Like

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.