Tražim: Php Programera za generiranje “table of contents”

Pozdrav svima,

Tražim php programera koji mi može napraviti funkciju za generiranje “table of contents” tablice.

Znači sadržaj članka se prikazuje iz mysql baze.

Funkcija treba uzeti sve H3 naslove i generirati Linkove prema tim naslovima.

Objasnim detaljnije zaineresiranim.

Hvala

Još tražiš nekoga za ovo?

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.