Tražim pisca za tekstove // cryptojobs

Potreban pisac tekstova na teme:

  • Digitalni marketing
  • SEO
  • Grafički dizajn
  • Izrada web stranica
  • I srodne tome

Plaćanje putem BNB u protuvrijednosti $.

Molio bih da mi se jave samo oni koji imaju već neke tekstove napisane na ove teme i pritom prilože linkove. Bitno mi je da osoba dostavi članak koji je odmah spreman za objavljivanje, prema SEO pravilima, a ne da dobijem tekst koji sam moram pročitati prije objave i ispravljati greške, dodavati KW i slično.

Također, molim da odmah napišete cijenu za 1000 riječi, kako bi skratili vrijeme dogovora. Potrebno je za početak 10 000 riječi.

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.