Trebam prebaciti html template u wordpress - ponude u pp

Zbavio jedan html template pa tražim nekoga da ga prebaci u wordpress sajt.

Nemam vremena oko toga pa mi je isplativije angažirati jer se radi o projektu sa strane.

Molim ponude u PP

Poželjno je da je plaćanje preko računa (obrt, firma, udruga), ali nije uvjet

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.