Tri različita testa

Radio sam 3 stress testa na svojem računalu:

amd 6 cores, 16 GB rama, ssd disk 120 GB.

“ab -c 10000 -n 100 path”

1.test – jedan php file i jedan ispis sa echo u file-u – 9600 r/s
2.test – dingo framework – mini framework koji se više ne razvija, ali se može naći code – 9400 r/s, oko 150 KB je cijeli framework sa svim bibliotekama
3.test – codeigniter 4 development verzija – oko 150 r/s
– uključen jedan model u controller i spajanje na postgresql bazu.
– ako controller sadrži još i business logiku, i sve ostalo, vjerojatno će biti i manje r/s, da li je ovo prihvatljivo?

Prebacio na nginx server i sve je puno brže.

Codeigniter 4 development verzija – u jednom controlleru pozivam dvadeset modela – između 3500 i 5500 requesta u s.
Ovih dvadeset modela u controlleru je bilo samo za test.
Što mi je ok.

Raw php - spajanje na mysql i postgresql – ukupno 3 query-a, 6500 r/s.