Ugovor za izradu web stranice pitanje

Dogovorio sam sa klijentom da mu izradim web stranicu i da po potrebi kada on ne stigne objavim sadržaj koji će on napisati i poslikati. Međutim u Ugovoru mi je naveo sljedeće:

Bla bla…izvršitelj obvezuje izraditi web stranicu i obvezuje obavljati za Naručitelja, a što podrazumijeva i analizu i pripremu tekstualnih i grafičkih materijala potrebnih za produkciju istih.

Da li taj članak uz izradu uključuje i pisanje i slikanje za članke? Oni me uvjeravaju da ne…pa ako ima netko stručan da mi kaže.

Pa dodajte samo

Bla bla…izvršitelj obvezuje izraditi web stranicu i obvezuje obavljati za Naručitelja, a što podrazumijeva i analizu i pripremu tekstualnih i grafičkih materijala potrebnih za produkciju istih ali ne podrazumijeva i osmišljavanje tekstova niti fotografisanje već tek obradu dostavljenih tekstova kao i obradu odnosno pripremu dostavljenih fotografija kao grafičkog materijala.