Web development biznis u nastajanju, otvoreni za saradnju

Nedavno smo ja i prijatelj odlučili i zvanično pokrenuti biznis, radimo web stranice i trgovine. Po želji stranki, do sada smo obično radili na WP, modifikacija i korigiranje teme, korištenje Elementora kao page buildera i slično.

Custom izradu smo izbjegavali, jer naša klijentela je većinom imala ograničen budžet, s toga smo im željeli ponuditi konačan produkt bez da gubimo stranke.

Odlični smo u CSS, PHP, Python (koristimo ga za skripte sa kojim čitamo i pripremamo velike fajlove za import u WC).

Otvoreni smo za sve vrste saradnje, iskustva i znanja nam ne fali, za cijene se uvijek dogovaramo, trenutno radimo na cijelokupnoj prezentaciji naše firme, a do tada se promovišem na forumu :smiley:

PS. Ko želi reference, neka me kontaktira :slight_smile:

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.