Youtube - 100 % Free Laravel tutoriali

Potreba za normJS-om je sve očitija.

6 Likeova

Privi put cujem da nekom ne odgovara Go sintaksa.
Jesi siguran da si gledao Go :smiley: ? Pitam iz razloga jer mu je to jedan od sell pointa - jednostavna i cista sintaksa.

Gledao i probao…

I ubaciti regexe u svaku sintaksu da se provjeri da li su npr. if ili for formatirane na pravi nacin .:smile::smile::smile::smile:

Regex driven development - RDD

2 Likeova

Except HTML. :disappointed:

Još kad vidiš koliko je normCSS kompleksniji :smiley:

Tu imamo tri stajalista
1.Super sto si to napravio
2.Sto je code kompliciraniji to je vece smece
3.Svaki komplicirani problem rastaviti na sto jednostavnijih i tako programirati

Kad se na jednostavan nacin isprogramiraju kompleksne stvari, onda je programer baja, sve ostalo je pucanj u prazno.:smile::smile::smile::smile:

“Za svaki problem sam napravio regex za izracun kompleksnosti code-a i mjeri mi koliko je neki code smece, tj. koliko je probem kompleksan, a koliko je kompliciran ili jednostavan code.” :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent:

Sad sam malo opicen, pa mi mozak radi takvom brzinom da ni jedan regex to ne moze razumjeti, jer sam bio na tamburaskoj festi i osjecam se super.:hatched_chick::hatched_chick::hatched_chick::hatched_chick::hatched_chick::hatched_chick:

Jedva čekam.

1 Like

Prije toga,
node je upgrade-ovan sa verzije 11.9.0 na 11.10.0
pripazite kako će afekirati i da se ne bi negativno odrazilo na normJS.

1 Like

I to verzioniranje je u kur** pristup.
NormJS standarad se neće verzionirati, nego će se “fičurat”. xd

Verzioniranje bi se trebalo sprovoditi samo iz razloga popravljanja nekih bugova …a nikako radi uvođenja novih značajki (feature / fičur xd). Pogotovo verzioniranje nikada nebi trebalo narušiti backward compability.

To se lijepo vidi iz priče da Angular2 nije verzija 2 angulara, nego je on zapravo novi product.
Iz toga primjera bi se generalno dalo naučiti ponešto o problematici verzioniranja.

Gdje je problem?
Verzioniranje neke komponente je linearno …tj. jednosmjerno.

Realno postoji potreba da neka komponentaA obavlja posao A, B, C i D
Razvojem / evoluiranjem te komponente , (u verziji v2 ) ona postaje sposobna obavljati i posao E, F, G i H
Kasnije u verziji v3, postaje sposobna obavljati i posao I, J, K i L.

Znači ta komponenta u verziji v3 može obavljati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L.

I sada, komponentaB koja ima dependency od te gore komponenteA…recimo treba značajke od te komponente koje su A, B, C, K i L. Jedino komponentaA u verziji v3 može ponuditi to.

Neka druga komponenta koja se takmiči kao konkurencija kopmonentiA, da bude kompatibilna sa komponentomB, treba samo ponuditi uslugu A, B, C, K i L. Nazovimo tu komponentu komponentaA+

U sistemu verzioniranja, ta komponentaA+ mora odgovarati nekakvoj verzji v3, da bi komponentaB znala da su kompatibilne.

U sistemu “fičeranja”, implementator komponenteB će odabrati komponentuA na način što će definirati da njegova komponentaB zavisi od komponenteA koja može odrađivati A, B, C, K i L.

Između njih je normJS koji sve komponente testira prilikom registracije istih i prema tome mu može sugerirati koje komponente ispunjavaju zahtjeve koje traži. (Znači dependecy ne ovisi o verzioniranju, nego o potrebnim značajkama)
Osim toga, za sve kompatibilne komponente mu daje detaljan izvještaj o brzini rada tih komponenti i o veličini minimiziranog codea. Na taj način će se komponentaB povezati sa komponentomA koja:

  1. odrađuje potreban posao da te dvije komponente budu kompatibilne
  2. optimizirana je u potrošnji CPU
  3. optimizirana je u potrošnji HDD (Tu će se najbolje smjestiti one komponente koje će crpiti rad drugih komponenti iz normJS sustava. Jer tipa, neće neka komponenta implementirati svoju trim metodu, ako zna da joj normJS standard garantira da postoji komponenta koja može obavljati taj posao. Pa će se DRY na razini zajednice svesti na minimum…a time svaka komponenta može minimizirati svoju veličinu do maksimuma…oslanjajući se na rad drugih.)
  4. User feedback

…i to je ono što će gurati evoluciju komponenti, da najbolje za svoju oblast bude na vrhu…a da međusobno maksimalno moraju surađivati.

Heto, vidim da uživate u spomenu normJS-a, pa reko da vas počastim pokojim detaljom. :slight_smile: Živili.

Postoji već ovo i zove se abi i tu ne treba otkrivati toplu vodu.

Neki OS-i su mogli u 10 verziji vrtiti drivere compilirane za verziju 3.

Problem sve skupa je to kad se počelo raditi što nije bilo ničega.

Ovo tvoje vrijedi isključivo za vanila js, ali opet u tu imaš problem jer vrlo velika vjerojatnost je da će se nešto izmijeniti u novim verzijama.

Regex nam sakrio ikone, krivo je interpretirao.:rofl::rofl::sunglasses::sunglasses:

Kol’ko teksta za par slova :disappointed:

S.O.L.I.D.

1 Like

Nije YT al’ je vrlo koristan tutorijal (o validaciji request-a), može se primijeniti/upotrijebiti poprilično clean code. Koristio sam skoro identičan kod nego mi naiš’o popust na mejlu pa dok sam ponovo pregledav’o sajt vidim ima ovaj free tutorijal:

https://codecourse.com/watch/laravel-custom-validation-strategies?part=closure-based