Youtube mobile views

Ima li kakav youtube mobile views bot ?

ovdje ga nećeš naći :slight_smile:

ima li gdje drugdje