Adroll reklame?

Vidim na dosta portala reklame od https://www.adroll.com/ , u kombinaciji sa adsensom, da li neko od vas koristi ovo, ako da, kakva su iskustva?

Koliko vidim da se ne moze registrovat kao publisher: https://help.adroll.com/hc/en-us/articles/201831794-May-I-sign-up-as-a-publisher-or-an-affiliate-