Adsense + domena

Prodaje je li neko ads. sa domenom. BiH