AdSense i adchois

Dali je dozvoljeno staviti adsense i adchois zajedno na jedan sajt?