Anketa (Kupnja nekretnine)

Poštovani kolege webmajstori,
ako imate minutu vremena da ispunite kratku anketu vezanu uz odabir nekretnine prilikom kupnje.

Anketa se nalazi ovdje i sastoji se uglavnom od osnovnih pitanja.
Anketa je u potpunosti anonimna a istraživanje se vodi za svrhe jednog kolegija na fakultetu.

Zahvaljujem :slight_smile:

Rješeno :slight_smile:

1 Like

Rješio i ja… Pozdrav

1 Like

Rješeno …

1 Like

Riješeno… :smile:

1 Like

Hvala svima koji su sudjelovali u anketi.
Ako još netko želi biti obrađen (statistički :wink: ), anketa će biti aktivna do 00:00 sati.

Pozdrav. :slight_smile:

1 Like