Apache konfiguracija

U apache konfiguraciji imam ovo:

 <Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
  </Directory>

kad u browser upišem / , izlista mi sve mape od OS-a.