Archive-page.php i slider na home.php

Pozdrav,

u oba slučaja ima problem s prikazivanje više postova. Npr. u archive-page.php imam 3 reda koja treba popuniti sa po 3 posta… no meni se prikazuje samo 1 red, dakle ne prikazuje mi sve postove koje imam.
Imam 7 postova, i trebalo bi se prikazati u 3 reda… ovo je moj kod:

A kod slidera imam problem što mi prikazuje samo 3 custom posta a htjela bih 5 (i to zadnja po datumu).

Možete li mi pomoći?

Sta ti je smjesteno u $loop varijablu, mislim znam da je WP_Query, argumenti me zanimaju ?

1 Like

$loop = new WP_Query( array( ‘post_type’ => ‘activities’) );

mislim da si mi dao odgovor na pitanje… :slight_smile:
u loop sam ubacila ‘posts_per_page’ = 9 :slight_smile:

a slider… riješila…napravila istu stvar samo sa 5…

hvala Belmine!!

Samo jedno pitanje vezano za slider…
kako napravim da mi prikaže default image ako nema featured?

našla sam ovo

<?php get_bloginfo('template_directory');?>/images/default.jpg ?>"

ali ne znam gdje je taj folder images? :o

Taj folder images ti je unutar teme. Dakle u temi napravi novi folder images i unutra stavi default sliku, a dohvatis ju onda ovako:

<?php esc_url( get_template_directory_uri() . '/images/default.jpg' ); ?>

>  else { ?>
>  <img src="<?php esc_url( get_template_directory_uri() . '/images/default.jpg' ); ?>" alt="<?php the_title(); ?>" />
> <?php } ?>

evo napravila sam kako si rekao i neće…

i kad dođem na taj post koji nema sliku zbrejka se i više ne mogu ni naprijed ni nazad…

Moras dodati echo ispred naredbe ako zelis da se vrijednost ispise. Znaci <?php echo esc_url( …

1 Like

Evo me opet… :blush:
ma prvi put radim na ovome pa malo malo pa zapnem…

U ACF-u sam napravila kategegoriju Featured on home page sa values yes i no… Cilj mi je prikazati zadnja 4 posta.
Ovo je moj kod:

<?php $loop1 = new WP_Query( array( 'post_type' => 'activities', 'posts_per_page'=>'4','post_status' => 'publish', 'meta_key' => 'featured_on_home_page', 'meta_value' => 'yes', 'order'=> 'DESC') ); while ( $loop1->have_posts() ) : $loop1->the_post(); ?>

Ne prikazuje ništa a svi postovi su označeni kao yes, a treba prikazati zadnja 4…
Može li mi netko reći gdje griješim?

<?php $loop1 = get_posts( 'post_type=activities&posts_per_page=4&meta_key=featured_on_home_page&meta_value=yes,orderby=date'); if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

prikazuje ih na ovaj način, ali prikaže 3 umjesto 4, a gore sam zadala posts_per_page=4?