Array - oduzimanje

Treba mi ideja za oduzimanje brojeva u arrayu

imam array $arr(5,5 5,5,4,4,3,2) i želim te brojeve $i puta svaki krug oduzimati broj 1 od članova u arrayu

$i=5; ( 5 zato jer je prvi broj u array-u 5 ),

ali

ako je razlika između prvog člana i trenutno člana u krugu pretlje foreach ( recimo u drugom krugu je $i=2 - prvi član je 4 a recimo 8 član je dva, onda se od 8 člana ne oduzima 1 ) onda se taj broj ne oduzima… nego ostaje takav kakav je i prenosi se u idući krug…

1 krug - array 5 5 5 5 4 4 3 2 - $i=1
2- krug 4 4 4 4 3 3 3 2 - $i=2
3- krug 3 3 3 2 2 2 2 2 - $i=3
4- krug 2 2 2 2 1 1 1 1 - $i=4
5- krug 1 1 1 1 0 0 0 0 - $i=5

ovo sam složil al kaj mi krepava ( neznam kako da znam koji je prvi broj u krugu recimo kad je $i=3…

$array_kola=array(5,5,5,5,4,4,3,2);
$trenutno_kolo = current($array_kola);
$broj_kola=count($array_kola);

for($i=1;$i<=$trenutno_kolo;$i++)
{
echo “kolo $i
”;
foreach ($array_kola as &$value)
{

					if($prvi_clan_kruga-$trenutni_clan>2)
						{
						$minus=$value - $smanjenje;
						echo $minus.", ";
						}
					else
						{
						echo "ne oduzima se";
						}
					$u=$u+1;
				}				
			$smanjenje=$smanjenje+1;
			echo "

";
}

U array indeksi idu 0 1 2 3… itd iskoristi to. elementima u array mozes pristupit preko indeksa $var[‘1’] je drugi clan array-a.

Uglavnom… Evo ako nekome zatreba! :slight_smile:

$kopija_array_kola=$array_kola;
for($i=1;$i<=$trenutno_kolo;$i++)
{
echo “kolo $i
”;
$moje_kolo=current($kopija_array_kola);
for ($k=0;$k<$broj_kola;$k++)
{
$moje_kolo=current($kopija_array_kola);
$nulto_kolo=$kopija_array_kola[0];
$trenutno=$kopija_array_kola[$k];
$res=$nulto_kolo-$trenutno;
$res=(int)$res;
if($res>=1)
{//ne oduzima
echo “$moje_kolo - manje - $res
”;
$kopija_array_kola[$k]=current($kopija_array_kola);

							}
						else
							{//oduzima
							echo "$moje_kolo - veće - $res

";
$oduzeto=$kopija_array_kola[$k]-1;
$kopija_array_kola[$k]=$oduzeto;

							}
						$moje_kolo=next($kopija_array_kola);
					}
			$moje_kolo=reset($kopija_array_kola);//Resetiranje arrya na početak
			$smanjenje=$smanjenje+1;
			echo $u;
			echo "

";
}

Može lock!


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja