Astralne projekcije, okultizam i više od toga

A kakvo bi to bilo iskorištavanje u okltističke svrhe?
kada je astralna projekcija okultna sama po sebi.