Automatska popuna polja na osnovu vrijednosti u drugom polju

Imam jednu tablicu sa kolonama id i datum.

Na koji nacin da sa slq-om ubacim jos jednu kolonu “dan” te je automatski popunim sa imenom dana na osnovu datuma u koloni datum (DATE)

Hvala

Sa sql naredbama mi ništa ne pada napamet, ali možeš napraviti skriptu koja će na osnovi datuma upisati u kolonu “dan” ime dana.

ako trebaju imena dana u tjednu na engleskom onda ovako nešto:
update tablica set dan=dayname(datum)

ako trebaju dani u tjednu bit na hrvatskom trebalo bi kreirat funkciju koja će se kasnije pozivat preko ovakvog updatea