Blokada zapisivanja na USB - windows 10

Za blokadu pristupa vanjskim USB memorijama u Registry HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesUSBSTOR
DWORD vrijednost Start je stavljena na 4
Prava pristupa na taj registry su blokirana useru System

Međutim nakon toga i dalje pristup vanjskom USB-u nije blokiran. Zna li tko gdje je greška, u čemu je caka?

Probaj sa gpedit

http://woshub.com/how-to-disable-usb-drives-using-group-policy/