Booking.com ne prikazuje posjete/rezervacije

Prije cca 15 dana prestalo je prikazivanje posjeta na control panelu Booking.com-a.
Poslao sam ima upite, danima stoji da znaju za problem ali i dalje je 0 visitora.

Ima li tko isti problem?