Bootstrap affix

Htio bi složiti da se affix navigacija prikaže samo kada korisnik skrola prema gore, inače da ju nema.
Ovo je kod koji radi normalno, preuzet od Bootstrap 3

<nav class="navbar" role="navigation" data-spy="affix" data-smart-affix data-offset-top="10" data-offset-bottom="450">

 var $attribute = $('[data-smart-affix]');
      $attribute.each(function(){
        $(this).affix({
          offset: {
            top: $(this).offset().top,
          }
        })
      })
      $(window).on("resize", function(){
        $attribute.each(function(){
          $(this).data('bs.affix').options.offset = $(this).offset().top
        })
      })

// ovo provjerava ako je miš skrolan prema gore… console.log ispravno prikazuje podatak, tako da ovo radi i prema tome sam mislio gornji kod staviti unutar te if tvrdnje, međutim tako ne radi. Nisam znalac u javascriptu pa ako je netko voljan pomoći super :smiley:

 var $attribute = $('[data-smart-affix]');
  $(window).scroll(function(event){
    var st = $(this).scrollTop();

    if (st < lastScrollTop){
     console.log(st);
    } 
    lastScrollTop = st;
  });

Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Profit Monkey