Brisanje teme

Molim moderatore da obrisu temu
http://www.webmajstori.net/forum/tema/37094-Jezik-za-pisanje-web-aplikacija

Ja sam je pokrenuo ali ovo je preraslu u veliku prepirku.

Teme se na forumu ne brišu.

Najbolji način da se prepirka prekine je ili prestati sudjelovati u njoj ili dopisati neki konkretni doprinos raspravi.

Imam prijedlog da se omogući brisanje tema u forumu Oglasi.


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact