Broj poduzeca/obrta po kategoriji

Pozdrav,

Da li negdje mogu saznati koliko ima registriranih poduzeca/obrta u određenoj bransi u HRV?

Primjer, koliko ih ima u HRV koji se bave ciscenjem apartmana/pos. prostora?

Ne trebam tocna broj ni popis nego okviran broj…

Trenutno u Hrvatskoj je 264.043 registriranih poslovnih subjekata, od čega ih je 56,8% ili 149.973 aktivno

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo: 5.095
Rudarstvo i vađenje: 325
Prerađivačka industrija: 21.050
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija: 1.316
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša: 1.162
Građevinarstvo: 24.236
Trgovina na veliko i na malo 50.005
Prijevoz i skladištenje: 8.615
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane: 20.035
Informacije i komunikacije: 9.119
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja: 1.804
Poslovanje nekretninama: 8.446
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: 27.445
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 9.954
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje: 3.031
Obrazovanje: 4.074
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi: 4.618
Umjetnost, zabava i rekreacija: 21.074
Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe: 2
Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela: 54
Ostale uslužne djelatnosti: 46.744