Cca licenca prava

Pod kojim uslovima mogu koristiti templejt koji ima cca licencu? Da li mora imati link koji vodi ka orginalon temlejtu ?