.com.hr administracija

Postoji li domaći registar koji ima administracijsko sučelje za .com.hr podomenu, a da niej skuplja od 40 kuna.

Croreg.com ali možeš samo promjenit vlasničke podatke i DNS servere (nemaš napredne opcije npr. A i CNAME zapise)

REGica.NET