Css scrollbar code

ukolko postavim ispis iz baze podataka u scrollbar dali ću imati problema sa indeksiranjem toga sadržaja u googleu tj. dali će google indeksitati taj sadržaj.

U scrollbar ne možeš sigurno postaviti ispis, nikakav, pa čak ne ni onja iz baze.