Curriculum Vitae in Excel Joomla article - Tags?

Nikako da riješim ovaj problem pod naslovom iznad.
Ima li neki SEO stručnjak i može li mi dati savjet u vezi tagova prilikom kreiranja Joomla članka.
Kada ja pišem članke u Joomla ja koristim tagove za ključne riječi.

Tijekom kreiranja članka popunjavam slijedeća polja

A1. Content tab
a- Content field
b- Category field
c- Language field
d- Tags field (ovdje ja unosim tagove vezane za tekst u članku)

A2. Publishing tab
e- Meta Description field
f- Meta Keywords field

Kada završim pisanje i publishing članka uradim slijedeće

  • otvorim “Components” ==>> “Tags”
  • pronađem tagove koje sam dodao u Tags field tijekom pisanja članka

Svaki Tag iz Joomla članka ima opet njegova osnovna polja

T1. Tag details field
a- Content field (Ovdje ja unosim kratki opis na koji se Tag odnosi)
b- Language field (Ovdje postavim jezik English (UK))

T2. Tag Publishing tab
c- Meta Description field (Ovdje ja unosim kratki opis što Tag znači)
d- Meta Keywords field (Ovdje ja unosim nekoliko riječi, po jednu riječ)

npr:
A1a.- Ja sam napisao Joomla članak vezan za “CV or Curriculum Vitae in Excel”
A1d.- Ja sam dodato slijedeće tagove: ‘Curriculum Vitae’, ‘Job CV’, ‘Sample Excel CV’, ‘CV Format in Excel’ itd)

T1a.- Za Svaki od navedenih tagova ja sam dodatno opet unosio navedene stavke.

Za ‘Curriculum Vitae’ Tag
Tag details: How to make your Curriculum Vitae in Excel
Language: English(UK)
Meta Description: How to make your Curriculum Vitae
Keywords: Curriculum Vitae

Moje pitanje je:

  1. Da li je ovo dobro raditi u članku. Kako se ovo može odraziti na SEO?
  2. Kako unositi Tagove: kao jednu riječ ili može kao dvije riječi. (npr: ‘Curriculum’, ‘Vitae’ ili ‘Curriculum Vitae’)
  3. Ima li uopće smisla, gubiti vrijeme na detaljnji opsi tagova?

Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja