Da li je ovako nešto moguće?

Da li je moguće preko youtube embed buttona staviti div, tako da je moguće kliknuti da button i također aktivirati funkciju klikom na div??

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script>
<div id="ovaj_div_treba_da_ide_preko_buttona" onClick="funkcija()"></div>
<div class="g-ytsubscribe" data-channel="GoogleDevelopers" data-layout="default" data-count="default"></div>

CSS i javascript majstori, pomoććć :smile:

hahahaha pravis skriptu za adsense klikove ’ ?

Nope :smile:, ali evo našao sam rješenje ima čak na yt dev stranici samo nisam vidio :stuck_out_tongue:

<script>
 function onYtEvent(payload) {
  if (payload.eventType == 'subscribe') {
   // Add code to handle subscribe event.
  } else if (payload.eventType == 'unsubscribe') {
   // Add code to handle unsubscribe event.
  }
  if (window.console) { // for debugging only
   window.console.log('YT event: ', payload);
  }
 }
</script>