DFP tag ne prati širinu parent div-a

Zašto mi se događa da oglas generiran putem DFP-a ne prati širinu parent div-a?

Radi se o tome da na određenom viewport-u treba doći do generiranja fluid oglasa i pri tome se generira oglas koji je širi od parent div-a.

U prilogu screenshot